Branddaskere

Perfekt hjælpemiddel til mindre brande

Branddaskere er velegnet til slukning af brand i lyng, græs m.v. Til brug i naturområder, på campingpladser, i sommerhusområder, i kolonihaver m.m.

Branddaskeren er egnet til slukning af mindre flammer og gløder. Den særligt egnet til slukning af mindre brande i lavt bevoksede græs-, lyng- og hede områder.

Brandslukning med branddasker

Slukningen foretages fra vindsiden, og der klappes let på flammerne. Hermed svækkes ilttilførslen og flammerne uddør. Der må ikke klappes for kraftigt, da det vil tilføre ilt. Der kan efterslukkes med vand, hvis det er muligt. Stedet holdes under opsyn, da der er mulighed for, at der stadig ligger gløder, som kan genantænde.

Viser et enkelt resultat