Skumslukker – nyttig viden!

skumslukker guide

Hvad du bør vide om skumslukkere

I denne artikel kan du få svar på dine spørgsmål angående skumslukkere, samt anden nyttig viden. Artiklen kommer blandt andet ind på brandklasser samt foredelene ved en skumslukker og hvad du bør være opmærksom når du tager den i brug. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Virkningen til slukning med skum ligger først og fremmest i dets kvælende effekt. Skummet kan forsegle branden og dermed hindre iltens adgang.

OBS: Vær opmærksom på, at hvis du bruger skum som slukningsmiddel kan du risikere vandskader.

En skumslukker er en alsidig slukker med gode slukkertal som kan bruges flere steder. Den er blandt andet egnet til brug i private hjem, sommerhuse, industri, kontorer, institutioner m.m. Ved at kigge på manometeret, som findes ved håndtaget kan du se, om der er tryk på beholderen. Står manometeret i det grønne område, er trykket som det skal være.

Er du i tvivl om hvilken brandslukker du skal bruge?

Der findes forskellige ildslukkere, de har alle forskellige egenskaber og dermed forskellige formål. Det kan være nødvendigt at skulle sætte sig ind i hvilken slukker, der er den bedste at bruge. Du kan læse meget mere i vores artikel med titlen “ildslukker – Din Guide!” 

Brandklasser

brandklasser

Skumslukker har brandklasserne A og B som dækker følgende brande:

A = Organiske materialer – Glødebrande, træ, papir, tekstiler
B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.

Vores skumslukker kan samtidig slukke brande i el op til 1000 volt i en afstand af minimum 1 meter.

Den har slukningsklasserne 17A – 183B og har sluknings midlet ECO skum.

Skumslukker indhold

En skumslukker indeholder vand og noget skumvæske der ved at opblandes danner skum ved kontakt med luften, hvorefter det lægges som en “hinde” over ilden og forhindrer ilten i at trænge igennem. Denne process kvæler branden.

Hvad er fordelene ved en skumslukker?

Nogle af fordelene ved en skumslukker er, at de kun forårsager mindre sekundær skader. Skummet har en kølende effekt og er meget effektiv mod væskebrande. Vores slukker kan samtidig bruges mod el-brande op til 1000 volt.

Hvad bør jeg være opmærksom på?

Effektivitet klassen er lav i forhold en pulverslukker i tilsvarende størrelse. En skumslukker kan ikke slukke gasbrande og bør ikke opbevares i en temperatur under 0°C

Krav til skumslukker

Skal slukkeren bruges til erhverv er det vigtigt at den har godkendelsen DS/EN3.

Ifølge lovgivningen skal din ildslukker trykprøves og genoplades efter 5 år. Denne proces koster mange penge, og derfor vælger de fleste, at ombytte deres slukker efter de 5 år, hvilket i længden er meget billigere.

Et kontroleftersyn af ildslukkere / brandmateriel kan arrangeres ved Brand-Tech. Priserne findes på siden.

Skumslukker eller Pulverslukker?

I forhold til pulverslukkere har skumslukkere en lavere slukke evne. En pulverslukker er den type brandslukker der kan slukke brande i de fleste typer materialer og har en ekstrem høj slukkeeffekt. Vores skumslukker kan kun slukke A og B brande samt el brande op til 1000 volt. Til gengæld gør skummets koncentrat at overfladespændingen på vandet ændres og væsken trænger hurtigere ind og køler det brændende materiale.

Pulverslukkere dækker de fleste typer brande hvor en skumslukker er meget effektiv ved væskebrande. En skumslukker kan ligeledes ikke slukke brande i gas ligesom en pulverslukker.

Forskellen på de to slukkertyper er hovedsageligt hvilke typer brande de bedst slukker deres arbejds temperatur. Vores skumslukker kan holde i ned til 0°C hvor vores pulverslukkere kan opbevares ned til -30°C.

Det er derfor vigtigt at du overvejer hvor du skal have din slukker stående og til hvilket formål den skal bruges.

Brug af skumslukker

For at benytte din skumslukker skal du trække splitten ud og åbne den ved at trykke håndgrebet ned. Skummet vil nu sprøjte ud af slangen. Den mest effektive måde at slukke en brand er ved at føre slangen med hurtige fejende bevægelser hen over branden, så du dækker hele det brændende område.

CO2 slukker guide

Det du bør vide om CO2 slukkere

De mest stillede spørgsmål om vores CO2 slukker

De mest stillede spørgsmål om vores CO2 slukker?
Har du allerede en brandslukker, som du gerne vil vide lidt mere om?
Læs med i denne artikel og få svar på de mest stillede spørgsmål.

En ild til dit behov

Skal jeg bruge en co2 slukker eller en vandslukker? Du kender måske en situation, hvor du har stillet dig selv det spørgsmål, og svaret er ikke altid helt enkelt. Når du skal slukke en brand, er det nemlig ikke ligegyldigt, hvilken brandslukker du bruger. Vi har derfor lavet en guide til dig, der hjælper dig til at finde den rigtige slukker.

Lidt om brandklasser
Det er vigtigt at kende brandklasserne, for at kunne bruge den rigtige type ildslukker til de forskellige brande. Vi har derfor skrevet artiklen Brandklasser – Hvad du bør vide! Du finder en komplet guide der kan hjælpe dig til, at bruge den rigtige ildslukker.

Hvad er en Co2 slukker?

En Co2 slukker er en ildslukker der er særdeles egnet til brand i el installationer og væskebrande. Slukkeren indeholder kulsyre / Co2 som virker ved, at fortrænge ilten og derved, at kvæle branden.
Vær opmærksom på, at det kan være farligt at bruge en co2 slukker i meget små rum da det fortrænger ilten og man derved kan blive kvalt. Co2 slukkeren er egnet til brug i Industri, bygninger, skoler, kontorer, hjem, forretninger, køretøjer, skibe, værksteder, camping mm.

Hvordan virker en Co2 slukker?

Da Co2 har en kølende effekt, køler den branden ned, og kvæler derved ilden. Nedkøler det  brændende emne og fjerner ilten. 

Brugsvejledning

For at bruge denne brandslukker må man hive splitten af, løfte røret med slangen og pege direkte mod ilden – træk sikkerhedssplitten ud, tag slukkeren i ventilgrebet med den ene hånd og tag co2 tragten med den anden. Gå tæt på ilden og ret tragten mod ildens arnested. Tryk ventilhåndtaget ned og sluk med evt. fejende bevægelser.

CO² er ikke godkendt eller egnet til A-brande. Co2 kan dog i første omgang slukke flammerne men kan ikke slukke gløder og branden vil typisk flamme op igen.

Hvad betyder kulsyresne?

Kulsyresne er kuldioxid som ved affyring ligner sne. Kulsyresne dannes ved fordampning af flydende kulsyre i fri luft. CO² (kuldioxid) er ca. 50% tungere end atmosfærisk luft, hvilket er grunden til, at det kortvarigt fortrænger den atmosfæriske luft fra brandstedet og kvæler branden. Når CO² frigives fra slukkeren, sker der et kraftigt trykfald der medfører et temperaturfald. Det betyder, at en del af CO²’en omdannes til is. Denne såkaldte ”kulsyresne” har en temperatur på ca. ÷70°

Brandklasser

En co2 slukker kan slukke brande i klasserne B, C og E. Det vil sige brande i væsker som fx benzin og olie samt i faste materialer der kan antage væskeform, som fx stearin. Derudover er en kulsyreslukker meget effektiv mod brande i klassen E som er brande i el.

Co2 slukker bruges til?

Bruges hovedsageligt til slukning af brande i el-installationer og væske som benzin og olie. En kulsyreslukker bør anvendes i rum med en god udluftning så der ikke opstår risiko for kvælning. Kulsyre er ikke elektrisk ledende, og de eneste skadelige virkninger ligger omkring de lave temperaturer.

Du må ikke bruge en kulsyreslukker mod personer, da den lave temperatur kan give forfrysninger..

Hvorfor slukker Co2 ild?

Som nævnt ovenfor er Co2 ca. 50% tungere end atmosfærisk luft. Dette medfører at den kortvarigt fortrænger den atmosfæriske luft fra brandstedet og kvæler branden. Sammenfattende er en kulsyreslukker begrænset i sin virkning og har derfor begrænsede anvendelsesmuligheder.

Temperaturen

Det er frigivelsen af co2 fra en flaske der medfører et kraftigt fald i trykket som får temperaturen til at falde kraftigt. Det betyder at en del af Co2’en omdannes til is der har en temperatur ned til -70°C. På grund af den ekstremt lave temperatur må du aldrig bruge en kulsyreslukker imod personer.

Hvad indeholder Co2 slukkeren?

En Co2 slukker indeholder kuldioxid der frigives mod ilden. Gassen er en ren luftart, der ikke efterlader spor.

Kontrol af Co2 slukker

For erhverv og det offentlige, hvor der er lovmæssige krav om ildslukkere, skal dette efterses/kontrolleres mindst 1 gang årligt. Normalt skal slukkeren trykprøves og genoplades, hvert 5 år hvilket i praksis vil sige udskiftes med en ny. En Co2 slukker skal trykprøves og genoplades / ombyttes efter 10 år.

Hvis du ønsker et kontroleftersyn af din brandslukker kan du finde en pris hos Brand-Tech, som tilbyder service af brandmateriel.

Sammenlign vores CO2 slukkere

Her kan du se vore 3 forskellige CO2 slukkere

co2 slukker / kulsyreslukker 2kg Joma-Fire

JOMA-FIRE

2 kg Co2 slukker

Slukningsklasse

Vægt/indhold

Affyringstid

Testtryk Co-2 flaske

Funktions område

Total vægt

El-brande

Total højde

Cylinder diameter

34B

2 kg

6 sek.

320 bar

-30 °C / +60 °C

7 kg

1000V–245000V

543 mm

105 mm

5 Kg Co-2 slukker Kulsyreslukker Joma-Fire m. oval tragt

JOMA-FIRE

5 Kg Co2 slukker

Slukningsklasse

Vægt/indhold

Affyringstid

Testtryk Co-2 flaske

Funktions område

Total vægt

El-brande

Total højde

Cylinder diameter

89B

5 kg

9 sek.

320 bar

-30 °C / +60 °C

14 kg

1000V–245000V

685 mm

136 mm

Det du bør vide om pulverslukkere

Pulverslukkere – alt du bør vide

pulverslukker - læs mere her

Regler for Pulverslukkere

Regler for pulverslukkere afhænger af flere forskellige ting. Der kan være bestemte regler for, hvilken slukker du skal have stående et bestemt sted, alt efter hvilken type brand der kan opstå.

Hvis pulverslukkeren skal bruges til erhverv, bør du være opmærksom på, at alle brandslukkere skal være DS/EN-3 godkendte. Der skal yderligere foregå et eftersyn af din pulverslukker én gang årligt.

Hvis du køber som privat person, er der ikke nogen regler, du skal forholde dig til. Dog vil det være en god idé, at du alligevel får foretaget et eftersyn af din slukker én gang årligt. Så sikrer du dig, at slukkeren er i orden, hvis en brand pludselig opstår.

ADR regler: På en lastbil over 3500 kg, der kører med farligt gods, skal i følge reglerne køre med to 6 kg pulverslukkere

Pulverslukker brandklasser

Materialet der er i brand afgør hvilken karakter branden får. Der skelnes derfor mellem flere forskellige former for brande. Det afhænger af, om materialet er fast, flydende eller af dampform (gas).

Pulverslukker brandslukker

Materialet der er i brand afgør hvilken karakter branden får. Der skelnes derfor mellem flere forskellige former for brande. Det afhænger af, om materialet er fast, flydende eller af dampform (gas).

Pulverslukkere har brandklasserne ABC.

A = Organiske materialer – Glødebrande, træ, papir, tekstiler
B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.
C = Gasbrande

De kan desuden slukke brande i el op til 1000 volt i en afstand a minimum 1 m.

brandklasser for pulverslukkere

Placering af Pulverslukkere

Som udgangspunkt bør slukkeren være så tæt på en udgangs dør som muligt. Ifølge reglerne må der aldrig være mere end 25 meter til det nærmeste sluknings redskab. I en gang af en længde på 50 meter vil det derfor være nødvendigt med 1-2 slukkere. Enten én lige i midten af gangen, eller én i hver ende.

Hvis der er reoler eller andre ting i vejen, kan der opstå en længere gå afstand. Og det kan derfor blive nødvendigt med flere slukkere for at opfylde kravet.

Steder du kan placere din pulverslukker

Alt efter om du har en 2 kg pulverslukker eller 6 kg pulverslukker er det forskelligt hvor det giver mest mening at have din slukker. Overordnet kan du placere din pulverslukker i bygninger, industri, værksteder, kontorer, skoler, butikker, private hjem, både, landbrug, industri- og landbrugsmaskine

Andre relevante informationer

Pulverslukker holdbarhed

En pulverslukker kan ligesom andre slukkere holde i 5 år som minimum. Du bør dog være opmærksom på, at det ifølge lovgivningen skal have trykprøvet og genopladet din ildslukker efter 5 år. Dette er en proces som koster mange penge. Derfor vælger de fleste, at ombytte deres slukker efter de 5 år, hvilket i længden er meget billigere.

Pulverslukker genopfyldning

Efter 5 år skal en pulverslukker trykprøves og genoplades. Genopladning må kun udføres på værksteder med selvstændig licens eller på tilknyttede mobile værksteder, som er underlagt fuld kontrol. Det er samtidig kun personale der er registreret på licensen der må udføre genopladningen.

Der er en specifik proces tilknyttet til at genoplade en pulverslukker, der er ret dyr og koster en del mere end at skifte slukkeren ud. De fleste vil derfor vælge at købe en ny pulverslukker i stedet. Hvis du alligevel ønsker at genopfylde din slukker kan du kontakte et firma der kan udføre det for dig. Der er også nogle der vælger at genopfylde deres pulverslukker med kanel for underholdningens skyld. Til dette kan du finde guides på nettet.

Pulverslukker i hjemmet

Du kan med fordel have en pulverslukker stående i hjemmet. Med brandklasserne ABC kan du både slukke brande i organiske materialer, brande i væsker og i gas. Du kan samtidig slukke elektriske brande op til 1000 volt. Vær opmærksom på, at hvis du vil slukke brande i en frituregryde bør du bruge en slukker der har brandklassen F.

Pulverslukker og elektronik

Som nævnt før, kan en pulverslukker slukke elektriske brande op til 1000 volt i en afstand af minimum 1 meter. Det er derfor muligt at slukke brande der opstår i elektronik. Det du bør være opmærksom på, er at pulver sviner meget og er umuligt at gøre rent hvis det kommer i din computer eller andet. Derfor vil det ødelægge de elektroniske enheder der bliver berørt, hvis det ellers skulle stå til at redde.

Pulverslukker eller skumslukker?

En pulverslukker er den type brandslukker der kan slukke brande i de fleste typer materialer og har en ekstrem høj slukkeeffekt. Skumslukkere har en lavere slukke evne i forhold til pulverslukkere. Vores skumslukker kan kun slukke A og B brande samt el brande op til 1000 volt. Til gengæld gør skummets koncentrat at overfladespændingen på vandet ændres og væsken trænger hurtigere ind og køler det brændende materiale.

Pulverslukkere dækker de fleste typer brande hvor en skumslukker er meget effektiv ved væskebrande. En skumslukker kan ligeledes ikke slukke brande i gas ligesom en pulverslukker.

Forskellen på de to slukkertyper er hovedsageligt hvilke typer brande de kan slukke samt hvilken arbejds temperatur de har. Vores skumslukker kan holde i ned til 0°C hvor vores pulverslukkere kan opbevares ned til -30°C.

Det er derfor vigtigt at du overvejer hvor du skal have din slukker stående og til hvilket formål den skal bruges.

Er pulverslukkere farlige? eller er en Pulverslukker giftig?

En pulverslukker består af bl.a. stofferne ammonium-fosfat og ammonium-sulfat. De kemiske effekter i disse stoffer kan være skadelige ved bl.a. at det binder store mængder af fugt. Sammen med fugten kan pulveret skabe korrosion i metal. Hvis Pulveret opvarmes kan det frigive ammoniak, der kan være skadelige for bl.a. kobber. En pulverslukker er hverken farlig eller giftig for dig hvis du blot bruger den forsvarligt. Dog skal du være opmærksom på, at pulveret kan forårsage irritation i åbne sår, øjne og svælg.

Hvad hvis du får Pulver fra en pulverslukker i øjnene?

Som nævnt ovenfor kan pulveret forårsage irritation i øjnene. Derfor skal du, skylle med rent vand med åbne øjne i minimum 10 minutter og til irritationen er væk. Du bør samtidig også skylle grundigt hvis du får det på huden.

Pulverslukker indånding

Hvis du indånder pulveret fra en pulverslukker bør du komme hen til et vindue hvor du kan indånde frisk luft. Hvis du kommer til at indtage pulveret bør du både skylle munden og drikke rigeligt med vand. Hvis du mærker noget til det, bør du kontakte din læge.

Fjernelse af Pulver

Du bør undersøge hvordan du på mest ansvarlige måde bort skaffer pulveret og den tomme beholder.

Hvis det tager længere tid, at fjerne pulveret efter anvendelse bør du anvende en form for åndedrætsværn.

Sammenlign vores pulverslukker

Her kan du se vores 3 forskellige pulverslukkere. 

6 kg pulverslukker joma-fire

JOMA-FIRE

6 kg Pulverslukker

Slukningsklasse

Drivmiddel

Tryk v/20°C

Højde

Cylinder diameter

Arbejdstemperatur

43A-233B

Nitrogen

27 bar

495 mm

160 mm

-30°C – +60°C

2 kg pulverslukker ABCE-universal Joma Industri

JOMA-FIRE

2 kg Pulverslukker

Slukningsklasse

Drivmiddel

Tryk v/20°C

Højde

Cylinder diameter

Totalvægt

Affyringstid

Arbejdstemperatur

13A-89B

Nitrogen

15 bar

372 mm


110 mm

3,7 kg

9 sek

-30°C – +60°C

2 kg ABC Pulverslukker 13A-89B Joma-Fire auto

JOMA-FIRE

2 kg Pulverslukker

Slukningsklasse

Drivmiddel

Tryk v/20°C

Højde

Cylinder diameter

Totalvægt

Affyringstid

Arbejdstemperatur

13A-89B

Nitrogen

12 bar

345 mm


110 mm

3,4 kg

9 sek

-30°C – +60°C