Pulverslukkere – alt du bør vide

pulverslukker - læs mere her

Regler for Pulverslukkere

Regler for pulverslukkere afhænger af flere forskellige ting. Der kan være bestemte regler for, hvilken slukker du skal have stående et bestemt sted, alt efter hvilken type brand der kan opstå.

Hvis pulverslukkeren skal bruges til erhverv, bør du være opmærksom på, at alle brandslukkere skal være DS/EN-3 godkendte. Der skal yderligere foregå et eftersyn af din pulverslukker én gang årligt.

Hvis du køber som privat person, er der ikke nogen regler, du skal forholde dig til. Dog vil det være en god idé, at du alligevel får foretaget et eftersyn af din slukker én gang årligt. Så sikrer du dig, at slukkeren er i orden, hvis en brand pludselig opstår.

ADR regler: På en lastbil over 3500 kg, der kører med farligt gods, skal i følge reglerne køre med to 6 kg pulverslukkere

Pulverslukker brandklasser

Materialet der er i brand afgør hvilken karakter branden får. Der skelnes derfor mellem flere forskellige former for brande. Det afhænger af, om materialet er fast, flydende eller af dampform (gas).

Pulverslukker brandslukker

Materialet der er i brand afgør hvilken karakter branden får. Der skelnes derfor mellem flere forskellige former for brande. Det afhænger af, om materialet er fast, flydende eller af dampform (gas).

Pulverslukkere har brandklasserne ABC.

A = Organiske materialer – Glødebrande, træ, papir, tekstiler
B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.
C = Gasbrande

De kan desuden slukke brande i el op til 1000 volt i en afstand a minimum 1 m.

brandklasser for pulverslukkere

Placering af Pulverslukkere

Som udgangspunkt bør slukkeren være så tæt på en udgangs dør som muligt. Ifølge reglerne må der aldrig være mere end 25 meter til det nærmeste sluknings redskab. I en gang af en længde på 50 meter vil det derfor være nødvendigt med 1-2 slukkere. Enten én lige i midten af gangen, eller én i hver ende.

Hvis der er reoler eller andre ting i vejen, kan der opstå en længere gå afstand. Og det kan derfor blive nødvendigt med flere slukkere for at opfylde kravet.

Steder du kan placere din pulverslukker

Alt efter om du har en 2 kg pulverslukker eller 6 kg pulverslukker er det forskelligt hvor det giver mest mening at have din slukker. Overordnet kan du placere din pulverslukker i bygninger, industri, værksteder, kontorer, skoler, butikker, private hjem, både, landbrug, industri- og landbrugsmaskine

Andre relevante informationer

Pulverslukker holdbarhed

En pulverslukker kan ligesom andre slukkere holde i 5 år som minimum. Du bør dog være opmærksom på, at det ifølge lovgivningen skal have trykprøvet og genopladet din ildslukker efter 5 år. Dette er en proces som koster mange penge. Derfor vælger de fleste, at ombytte deres slukker efter de 5 år, hvilket i længden er meget billigere.

Pulverslukker genopfyldning

Efter 5 år skal en pulverslukker trykprøves og genoplades. Genopladning må kun udføres på værksteder med selvstændig licens eller på tilknyttede mobile værksteder, som er underlagt fuld kontrol. Det er samtidig kun personale der er registreret på licensen der må udføre genopladningen.

Der er en specifik proces tilknyttet til at genoplade en pulverslukker, der er ret dyr og koster en del mere end at skifte slukkeren ud. De fleste vil derfor vælge at købe en ny pulverslukker i stedet. Hvis du alligevel ønsker at genopfylde din slukker kan du kontakte et firma der kan udføre det for dig. Der er også nogle der vælger at genopfylde deres pulverslukker med kanel for underholdningens skyld. Til dette kan du finde guides på nettet.

Pulverslukker i hjemmet

Du kan med fordel have en pulverslukker stående i hjemmet. Med brandklasserne ABC kan du både slukke brande i organiske materialer, brande i væsker og i gas. Du kan samtidig slukke elektriske brande op til 1000 volt. Vær opmærksom på, at hvis du vil slukke brande i en frituregryde bør du bruge en slukker der har brandklassen F.

Pulverslukker og elektronik

Som nævnt før, kan en pulverslukker slukke elektriske brande op til 1000 volt i en afstand af minimum 1 meter. Det er derfor muligt at slukke brande der opstår i elektronik. Det du bør være opmærksom på, er at pulver sviner meget og er umuligt at gøre rent hvis det kommer i din computer eller andet. Derfor vil det ødelægge de elektroniske enheder der bliver berørt, hvis det ellers skulle stå til at redde.

Pulverslukker eller skumslukker?

En pulverslukker er den type brandslukker der kan slukke brande i de fleste typer materialer og har en ekstrem høj slukkeeffekt. Skumslukkere har en lavere slukke evne i forhold til pulverslukkere. Vores skumslukker kan kun slukke A og B brande samt el brande op til 1000 volt. Til gengæld gør skummets koncentrat at overfladespændingen på vandet ændres og væsken trænger hurtigere ind og køler det brændende materiale.

Pulverslukkere dækker de fleste typer brande hvor en skumslukker er meget effektiv ved væskebrande. En skumslukker kan ligeledes ikke slukke brande i gas ligesom en pulverslukker.

Forskellen på de to slukkertyper er hovedsageligt hvilke typer brande de kan slukke samt hvilken arbejds temperatur de har. Vores skumslukker kan holde i ned til 0°C hvor vores pulverslukkere kan opbevares ned til -30°C.

Det er derfor vigtigt at du overvejer hvor du skal have din slukker stående og til hvilket formål den skal bruges.

Er pulverslukkere farlige? eller er en Pulverslukker giftig?

En pulverslukker består af bl.a. stofferne ammonium-fosfat og ammonium-sulfat. De kemiske effekter i disse stoffer kan være skadelige ved bl.a. at det binder store mængder af fugt. Sammen med fugten kan pulveret skabe korrosion i metal. Hvis Pulveret opvarmes kan det frigive ammoniak, der kan være skadelige for bl.a. kobber. En pulverslukker er hverken farlig eller giftig for dig hvis du blot bruger den forsvarligt. Dog skal du være opmærksom på, at pulveret kan forårsage irritation i åbne sår, øjne og svælg.

Hvad hvis du får Pulver fra en pulverslukker i øjnene?

Som nævnt ovenfor kan pulveret forårsage irritation i øjnene. Derfor skal du, skylle med rent vand med åbne øjne i minimum 10 minutter og til irritationen er væk. Du bør samtidig også skylle grundigt hvis du får det på huden.

Pulverslukker indånding

Hvis du indånder pulveret fra en pulverslukker bør du komme hen til et vindue hvor du kan indånde frisk luft. Hvis du kommer til at indtage pulveret bør du både skylle munden og drikke rigeligt med vand. Hvis du mærker noget til det, bør du kontakte din læge.

Fjernelse af Pulver

Du bør undersøge hvordan du på mest ansvarlige måde bort skaffer pulveret og den tomme beholder.

Hvis det tager længere tid, at fjerne pulveret efter anvendelse bør du anvende en form for åndedrætsværn.

Sammenlign vores pulverslukker

Her kan du se vores 3 forskellige pulverslukkere. 

6 kg pulverslukker joma-fire

JOMA-FIRE

6 kg Pulverslukker

Slukningsklasse

Drivmiddel

Tryk v/20°C

Højde

Cylinder diameter

Arbejdstemperatur

43A-233B

Nitrogen

27 bar

495 mm

160 mm

-30°C – +60°C

2 kg pulverslukker ABCE-universal Joma Industri

JOMA-FIRE

2 kg Pulverslukker

Slukningsklasse

Drivmiddel

Tryk v/20°C

Højde

Cylinder diameter

Totalvægt

Affyringstid

Arbejdstemperatur

13A-89B

Nitrogen

15 bar

372 mm


110 mm

3,7 kg

9 sek

-30°C – +60°C

2 kg ABC Pulverslukker 13A-89B Joma-Fire auto

JOMA-FIRE

2 kg Pulverslukker

Slukningsklasse

Drivmiddel

Tryk v/20°C

Højde

Cylinder diameter

Totalvægt

Affyringstid

Arbejdstemperatur

13A-89B

Nitrogen

12 bar

345 mm


110 mm

3,4 kg

9 sek

-30°C – +60°C