Din Ildslukker Guide

Ildslukker - din guide

Din Ildslukker Guide!

Vi her her lavet en Ildslukker Guide, for når det gælder sikkerhed, kan man aldrig være forberedt nok. Det gælder også, når det kommer til brandmateriel. Det kan dog være en udfordring, da der findes flere forskellige typer af ildslukkere. 

Vi har derfor allerede skrevet artiklerne Brandklasser og Brandslukker – hvilken en skal jeg bruge? Begge artikler kommer ind på, hvilke brandklasser der findes. Og yderligere kommer den ene artikel ind på, ting du skal være opmærksom på når du skal skal vælge en brandslukker.

Nu spørger du måske dig selv om, hvorfor vi har valgt at skrive endnu en artikel, når vi allerede har skrevet to i forvejen. Svaret er, at denne artikel er en mere samlet guide til valg af brandslukker og andre vigtige informationer samt almindeligt stillede spørgsmål

Placering af ildslukker

Du må sikre dig at du overholder alle regler vedrørende din brandslukker. Det vil være en god idé at placere din slukker på et centralt sted på arbejdspladsen eller i din private bolig. Dog bør du altid have en slukker nær en udgang.

Brandklasser

  • Klasse A: til slukning af faste stoffer, papir, træ og stof.
  • Klasse B: til slukning af brandfarlige væsker som fx benzin, olie m.m. 
  • Klasse C: Til slukning af gasarter 
  • Klasse D: Til slukning af brandfarlige metaller.
  • Klasse E: Slukning af el-brande
  • Klasse F: Slukning af bl.a. vegetabilske og animalske olier

Det er vigtigt, at du overvejer, hvilket indhold i din slukker der bedst slukker den type brand der kan opstå der, hvor du vil opsætte den. Vær opmærksom på, at vi her har taget betragtning af slukning af brande generelt. Skal du købe en brandslukker må du se under specifikationerne hvilke brande den pågældende slukker er effektiv for.

Er ildslukker / brandslukkere farligt gods?

En ildslukke er i sig selv farligt gods, men er ikke underlagt ADR i Europa. Det vil sige, at de ikke bliver regnet som farligt gods på søfart, jernbaner og landeveje. Kommer du i internationale farvande beregnes brandslukkeren for farligt gods. Skal du transportere brandslukkere til Færøerne eller Grønland vil brandslukkerne beregnes som farligt gods.  

Hvad er farligt gods?

Farligt gods indbefatter eksplosive stoffer og genstande, gasser, brandfarlige væsker, giftige stoffer, smittefarlige stoffer, radioaktive stoffer, ætsende stoffer m.m. Farligt gods må kun transporteres på visse betingelser i henhold til ADR, og visse typer farligt gods må slet ikke transporteres.

Brandslukker indhold

Hvad en brandslukker indeholder afhænger af, hvilken ildslukker type der er tale om. En ting der går igen er dog Nitrogen, N2 der bruges som drivmiddel i ildslukkerne.

Du kan få flere oplysninger om indhold i de forskellige brandslukkere under de forskellige kategorier.

Brandslukkere regler

Der er forskellige regler angående ildslukkere. Og hvilke regler der er, afhænger af, om de skal bruges til erhverv og i hvilken branche der er tale om. Slukkere skal være godkendte EN3 og være CE-mærket

Brandslukker indhold

Hvad en brandslukker indeholder afhænger af, hvilken ildslukker type der er tale om. En ting der går igen er dog Nitrogen, N2 der bruges som drivmiddel i ildslukkerne.

Du kan få flere oplysninger om indhold i de forskellige brandslukkere under de forskellige kategorier.

Brandslukkere regler

Der er forskellige regler angående ildslukkere. Og hvilke regler der er, afhænger af, om de skal bruges til erhverv og i hvilken branche der er tale om. Skal slukkeren bruges til erhverv er det vigtigt at den har godkendelsen DS/EN3.

Brandsyn

Et brandsyn er et tilsyn af brandsikkerheden af bygningen. Du får her rådgivning og information vedrørende formålet med de brandforebyggende regler.

Formålet med et brandsyn er, at det skal mindske risiko for at der opstår eller breder sig brande, samt påfører mennesker, ejendomme eller miljø skader. Der skal sikres forsvarlige rednings- og sluknings muligheder, hvis der opstår en brand.
Der er forskellige regler alt efter hvilken type bygning du har, hvor mange mennesker der opholder sig i bygningen mm.

Du bør undersøge disse regler grundigt inden du foretager køb af brandslukkere.

Brandslukker til Friture – Hvilken en egner sig bedst?

Hvis du arbejder et sted hvor der arbejdes med olier og fedtstoffer ved madlavning, er det vigtigt at du har en slukker mod F brande. Brandklassen F er netop anvendelig til slukning af brande i madolier og fedt. Her er der tale om ethvert hotel- og restaurant køkken og grillbarer m.m.

Den mest bedste ildslukker til dette formål er en Fritureslukker, som er effektiv til A-B-F og E-brande. Vores 6 liters Fritureslukker indeholder en special skumtype, der undgår genantændelse. Slukkeren er desuden anvendelig til El-brande op til 1000 volt. Denne slukker er godkendt EN-3 MPA.

Brandslukker Holdbarhed

Hvor længe en brandslukker kan holde, kan variere meget, men minimum i 5 år. Det du bør være opmærksom på er dog, at ifølge lovgivningen skal din ildslukker trykprøves og genoplades efter 5 år. For Co2 slukkere gælder det 10 år.

Eftersyn af brandslukkere

Alle Ildslukkere skal efterses én gang årligt, og skal tilses af en sagkyndig person. Det årlige tilsyn skal kun udføres, hvis ildslukkeren er monteret et sted hvor de driftsmæssige forskrifter forlanger det. Det er dog en god idé, at du også ser din ildslukker efter hvert år, selvom den befinder sig i en privat bolig.

Ifølge reglerne kan et tilsyn udføres af en kompetent person. Det vil sige, en person der har det fornødne kendskab til ildslukkerens konstruktion, funktionsmåde og de gældende regler.

Hvis du vil bestille et service eftersyn af din ildslukker kan du henvende dig til Brand-Tech