co2 slukker kuldioxid

De mest stillede spørgsmål om CO2 slukkere

Er du i tvivl om hvilken brandslukker du skal bruge, og om en co2 slukker kan være den rigtige til dig? Eller har du allerede en co2 slukker som du gerne vil vide lidt mere om? Læs med i denne artikel og få svar på de mest stillede spørgsmål.


din guide

En ildslukker til dit behov

Når du skal slukke en brand er det ikke ligegyldigt hvilken slukker du bruger. Vi har derfor lavet en guide til dig, der hjælper dig til at finde den rigtige slukker.

brandklasser

Lidt om brandklasser

Det er vigtigt at kende brandklasserne for at kunne bruge den rigtige type ildslukker til de forskellige brande. Vi har derfor skrevet artiklen “Brandklsser – Hvad du bør vide!” Du finder en komplet guide der kan hjælpe dig til, at bruge den rigtige ildslukker.

Hvad er en Co2 slukker?

En Co2 slukker er en ildslukker der er særdeles egnet til brand i el installationer og væskebrande. Slukkeren indeholder kulsyre / Co2 som virker ved, at fortrænge ilten og derved, at kvæle branden.

Vær opmærksom på, at det kan være farligt at bruge en co2 slukker i meget små rum da det fortrænger ilten og man derved kan blive kvalt.

Co2 slukkeren er egnet til brug i Industri, bygninger, skoler, kontorer, hjem, forretninger, køretøjer, skibe, værksteder, camping mm.

Hvordan virker en Co2 slukker?

Da Co2 har en kølende effekt, køler den branden ned, og kvæler derved ilden. Nedkøler det  brændende emne og fjerner ilten. For at bruge en co2 slukker må man hive splitten af, løfte røret med slangen og pege direkte mod ilden – træk sikkerhedssplitten ud, tag slukkeren i ventilgrebet med den ene hånd og tag co2 tragten med den anden. Gå tæt på ilden og ret tragten mod ildens arnested. Tryk ventilhåndtaget ned og sluk med evt. fejende bevægelser.

CO² er ikke godkendt eller egnet til A-brande. Co2 kan dog i første omgang slukke flammerne men kan ikke slukke gløder og branden vil typisk flamme op igen.

Hvad betyder kulsyresne?

Kulsyresne er kuldioxid som ved affyring ligner sne. Kulsyresne dannes ved fordampning af flydende kulsyre i fri luft. CO² (kuldioxid) er ca. 50% tungere end atmosfærisk
luft, hvilket er grunden til, at det kortvarigt fortrænger den atmosfæriske luft fra brandstedet og kvæler branden.

Når CO² frigives fra slukkeren, sker der et kraftigt
trykfald der medfører et temperaturfald. Det betyder, at en del af CO²’en omdannes til is. Denne såkaldte ”kulsyresne” har en temperatur på ca. ÷70° C

brandklasse b

Kulsyreslukker brandklasser

En co2 slukker kan slukke brande i brande i klasserne B, C og E. Det vil sige brande i væsker som fx benzin og olie samt i faste materialer der kan antage væskeform, som fx stearin. Derudover er en kulsyreslukker meget effektiv mod brande i klassen E som er brande i el.

fordele ved co2 slukker

Fordele ved kulsyreslukker

Der er flere gode fordele ved at bruge en co2 slukker der hvor det er muligt:

  1. Følgeskaderne ved at bruge en co2 slukker er minimale
  2. Kulsyre er ikke elektrisk ledende
  3. Kulsyre er meget effektivt mod el-brande
co2 slukker info

OBS

Vær opmærksom på følgende:

  • En kulsyreslukker er ikke beregnet til brandklasse A og kan derfor ikke slukke brande i organiske materialer
  • I rum uden ventilation er der risiko for åndedrætsbesvær eller endda kvælning
  • Rækkevidden for slukning er som udgangspunkt kortere en for de fleste andre slukkere

Yderligere info

Co2 slukker bruges til..

hovedsaglig til slukning af brande i el-installationer og væske som benzin og olie. En kulsyreslukker bør anvendes i rum med en god udluftning så der ikke opstår risiko for kvælning. Kulsyre er ikke elektrisk ledende, og de eneste skadelige virkninger ligger omkring de lave temperaturer.

Du må ikke bruge en kulsyreslukker mod personer, da den lave temperatur kan give forfrysninger.

Co2 slukker priser

Priserne på en Co2 slukker varierer, og kommer an på størrelsen af slukkeren og mærket.

Hvorfor slukker Co2 ild?

Som nævnt ovenfor er Co2 ca. 50% tungere end atmosfærisk luft. Dette medfører at den kortvarigt fortrænger den atmosfæriske luft fra brandstedet og kvæler branden. Sammenfattende er en kulsyreslukker begrænset i sin virkning og har derfor begrænsede anvendelsesmuligheder.

Co2 slukker temperatur

Det er frigivelsen af co2 fra en flaske der medfører et kraftigt fald i trykket som får temperaturen til at falde kraftigt. Det betyder at en del af Co2’en omdannes til is der har en temperatur ned til -70°C. På grund af den ekstremt lave temperatur må du aldrig bruge en kulsyreslukker imod personer.

Co2 slukker indhold

En Co2 slukker indeholder kuldioxid der frigives mod ilden. Gassen er en ren luftart, der ikke efterlader spor.

Kontrol af Co2 slukker

For erhverv og det offentlige, hvor der er lovmæssige krav om ildslukkere, skal dette efterses/kontrolleres mindst 1 gang årligt. Normalt skal slukkeren trykprøves og genoplades, hvert 5 år hvilket i praksis vil sige udskiftes med en ny. En Co2 slukker skal trykprøves og genoplades / ombyttes efter 10 år.

Hvis du ønsker et kontroleftersyn af din co2 slukker kan du finde en pris hos Brand-Techsom tilbyder service af brandmateriel

Sammenlign vores Co2 slukkere

2 kg Co2 Slukker Total

2 kg co2 slukker total
Slukningsklasse: 34B + C og E
Drivmiddel: CO2
Arbejdstemperatur: -30°C – +60°C
Tryk v/20°C: 56 bar
Højde: 530 mm
Diameter/beholder Ø: 120 mm
Total vægt: 5,5kg
Affyringstid: >9 sek
Kastelængde: 3 – 5 m
El-brande: op til 1000 Volt

Se Total 2 kg Co2 slukker

5 kg Co2 Slukker EURO

5 kg co2 slukker euro
Slukningsklasse: 89B
Drivmiddel: CO2
Arbejdstemperatur: -30°C – +60°C
Tryk v/20°C: 56 bar
Højde: 700 mm
Diameter/beholder Ø: 140 mm
Total vægt: 15kg
Affyringstid: >12 sek
Kastelængde: 3 – 5 m
El-brande: op til 1000 Volt

Se Euro 5 kg Co2 slukker


No comments so far.

Leave a Reply