CO2 slukker guide

Det du bør vide om CO2 slukkere

De mest stillede spørgsmål om vores CO2 slukker

De mest stillede spørgsmål om vores CO2 slukker?
Har du allerede en brandslukker, som du gerne vil vide lidt mere om?
Læs med i denne artikel og få svar på de mest stillede spørgsmål.

En ild til dit behov

Skal jeg bruge en co2 slukker eller en vandslukker? Du kender måske en situation, hvor du har stillet dig selv det spørgsmål, og svaret er ikke altid helt enkelt. Når du skal slukke en brand, er det nemlig ikke ligegyldigt, hvilken brandslukker du bruger. Vi har derfor lavet en guide til dig, der hjælper dig til at finde den rigtige slukker.

Lidt om brandklasser
Det er vigtigt at kende brandklasserne, for at kunne bruge den rigtige type ildslukker til de forskellige brande. Vi har derfor skrevet artiklen Brandklasser – Hvad du bør vide! Du finder en komplet guide der kan hjælpe dig til, at bruge den rigtige ildslukker.

Hvad er en Co2 slukker?

En Co2 slukker er en ildslukker der er særdeles egnet til brand i el installationer og væskebrande. Slukkeren indeholder kulsyre / Co2 som virker ved, at fortrænge ilten og derved, at kvæle branden.
Vær opmærksom på, at det kan være farligt at bruge en co2 slukker i meget små rum da det fortrænger ilten og man derved kan blive kvalt. Co2 slukkeren er egnet til brug i Industri, bygninger, skoler, kontorer, hjem, forretninger, køretøjer, skibe, værksteder, camping mm.

Hvordan virker en Co2 slukker?

Da Co2 har en kølende effekt, køler den branden ned, og kvæler derved ilden. Nedkøler det  brændende emne og fjerner ilten. 

Brugsvejledning

For at bruge denne brandslukker må man hive splitten af, løfte røret med slangen og pege direkte mod ilden – træk sikkerhedssplitten ud, tag slukkeren i ventilgrebet med den ene hånd og tag co2 tragten med den anden. Gå tæt på ilden og ret tragten mod ildens arnested. Tryk ventilhåndtaget ned og sluk med evt. fejende bevægelser.

CO² er ikke godkendt eller egnet til A-brande. Co2 kan dog i første omgang slukke flammerne men kan ikke slukke gløder og branden vil typisk flamme op igen.

Hvad betyder kulsyresne?

Kulsyresne er kuldioxid som ved affyring ligner sne. Kulsyresne dannes ved fordampning af flydende kulsyre i fri luft. CO² (kuldioxid) er ca. 50% tungere end atmosfærisk luft, hvilket er grunden til, at det kortvarigt fortrænger den atmosfæriske luft fra brandstedet og kvæler branden. Når CO² frigives fra slukkeren, sker der et kraftigt trykfald der medfører et temperaturfald. Det betyder, at en del af CO²’en omdannes til is. Denne såkaldte ”kulsyresne” har en temperatur på ca. ÷70°

Brandklasser

En co2 slukker kan slukke brande i klasserne B, C og E. Det vil sige brande i væsker som fx benzin og olie samt i faste materialer der kan antage væskeform, som fx stearin. Derudover er en kulsyreslukker meget effektiv mod brande i klassen E som er brande i el.

Co2 slukker bruges til?

Bruges hovedsageligt til slukning af brande i el-installationer og væske som benzin og olie. En kulsyreslukker bør anvendes i rum med en god udluftning så der ikke opstår risiko for kvælning. Kulsyre er ikke elektrisk ledende, og de eneste skadelige virkninger ligger omkring de lave temperaturer.

Du må ikke bruge en kulsyreslukker mod personer, da den lave temperatur kan give forfrysninger..

Hvorfor slukker Co2 ild?

Som nævnt ovenfor er Co2 ca. 50% tungere end atmosfærisk luft. Dette medfører at den kortvarigt fortrænger den atmosfæriske luft fra brandstedet og kvæler branden. Sammenfattende er en kulsyreslukker begrænset i sin virkning og har derfor begrænsede anvendelsesmuligheder.

Temperaturen

Det er frigivelsen af co2 fra en flaske der medfører et kraftigt fald i trykket som får temperaturen til at falde kraftigt. Det betyder at en del af Co2’en omdannes til is der har en temperatur ned til -70°C. På grund af den ekstremt lave temperatur må du aldrig bruge en kulsyreslukker imod personer.

Hvad indeholder Co2 slukkeren?

En Co2 slukker indeholder kuldioxid der frigives mod ilden. Gassen er en ren luftart, der ikke efterlader spor.

Kontrol af Co2 slukker

For erhverv og det offentlige, hvor der er lovmæssige krav om ildslukkere, skal dette efterses/kontrolleres mindst 1 gang årligt. Normalt skal slukkeren trykprøves og genoplades, hvert 5 år hvilket i praksis vil sige udskiftes med en ny. En Co2 slukker skal trykprøves og genoplades / ombyttes efter 10 år.

Hvis du ønsker et kontroleftersyn af din brandslukker kan du finde en pris hos Brand-Tech, som tilbyder service af brandmateriel.

Sammenlign vores CO2 slukkere

Her kan du se vore 3 forskellige CO2 slukkere

co2 slukker / kulsyreslukker 2kg Joma-Fire

JOMA-FIRE

2 kg Co2 slukker

Slukningsklasse

Vægt/indhold

Affyringstid

Testtryk Co-2 flaske

Funktions område

Total vægt

El-brande

Total højde

Cylinder diameter

34B

2 kg

6 sek.

320 bar

-30 °C / +60 °C

7 kg

1000V–245000V

543 mm

105 mm

5 Kg Co-2 slukker Kulsyreslukker Joma-Fire m. oval tragt

JOMA-FIRE

5 Kg Co2 slukker

Slukningsklasse

Vægt/indhold

Affyringstid

Testtryk Co-2 flaske

Funktions område

Total vægt

El-brande

Total højde

Cylinder diameter

89B

5 kg

9 sek.

320 bar

-30 °C / +60 °C

14 kg

1000V–245000V

685 mm

136 mm