brandklasser brandslukker typer

Brandklasser

brandklasser brandslukker typer

Brandklasser - hvad du bør vide

Når du skal slukke en brand er det ikke ligegyldigt hvilken brandslukker du bruger. Hvis du fx bruger en vandslukker der ikke har den rigtige godkendelse på spændingsførende el-udstyr kan det gå galt. Det vil heller ikke gavne dig, at bruge en vandslukker til at slukke brand i metaller.

Hvilken slukker er den rigtige?

Du må vide, hvilken slukker der vil være rigtig at bruge i den givne situation. Derfor har vi lavet en lille guide til dig, om de forskellige brandklasser, der vil være med til at sikre dig maksimal sikkerhed!

Hvilken slags brand afgøre brandklassen ?

Materialet der er i brand er afgørende for, hvilken karakter branden får. Af netop denne grund skelnes der mellem flere forskellige former for brande. Det afhænger af, om materialet er fast, flydende eller af dampform (gas).

Alle faste stoffer brænder ved dannelsen af gløder. En glød kan overleve med kun lidt ilt, og det er derfor svært at kvæle en glødebrand. Man kan slukke en glødebrand ved hjælp af køling eller forsegling.

Gælder det derimod flammebrande i gasser eller dampe fra brandbare væsker, som fx brand i fritureolie, skal branden slukkes ved kvælning eller flammeslukning.

De forskellige brandklasser

Der bliver skelnet mellem klasserne A, B, C D, E3) og F brande. Kvalificeringen af disse brande er afgørende for, hvordan en brand skal slukkes, om den skal køles eller kvæles som nævnt i det foregående afsnit. Det er derfor afgørende for, hvilket slukningsredskab du skal bruge.

brandklasser
brandklasse A

KLASSE A

Brande i faste organiske materialer, fx træ, papir, tekstiler.

Brandklasse B

KLASSE B

Brande i væsker, fx benzin og olie eller faste materialer, der kan antage væskeform – fx stearin.

Brandklasse C

KLASSE C

Brande i gasarter.

Brandklasse D

KLASSE D

Brande i metaller, let metalspåner og -støv fx magnesium.  

brandklasse E

KLASSE E 3)

Brande i elektriske installationer.

Brandklasse F

KLASSE F

Brande i fedtstoffer.

Skulle du stadigvæk havde nogle spørgsmål angående Brandklasser, er du velkommen til at Kontakt os. JT-eXtra er en del af JT-Group som ejes af Brand-Tech. Du kan kontakte os på Brand-Tech.dk

SLUKKERTYPE

brandklasse A

KLASSE A

Faste materialer som træ, papir og tekstiler mv.

Brandklasse B

KLASSE B

Væsker

Brandklasse C

KLASSE C

Gasser

Brandklasse D

KLASSE D

Metaller

brandklasse E

KLASSE E 3)

Spændingsførende el-udstyr mv.

Brandklasse F

KLASSE F

Vegetabilske olie, animalsk fedt

BEMÆRKNINGER

Trykvandslukker

Pulverslukker type ABC

CO2-slukker

Skumslukker

Fedt- og fritureslukker

JA

JA

NEJ

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

NEJ

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA – MED SPECIALPULVER

NEJ

NEJ

JA

JA

JA 2)

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

2) Elektronik og IT-udstyr kan tage skade. (Risiko for korrision/besværlig rengøring)

Trykvandslukker er godkendt i brandklasse A og E.

Pulverslukker type ABC høre ind under brandklasse A, B, C, (D-med specielpulver ) og Brandklasse E, men her skal man være opmærksom på Elektronik og IT-udstyr kan tage skade. (Risiko for korrision/besværlig rengøring).

CO2-slukker høre ind under brandklasse B, C og E.

Skumslukker høre ind under brandklasse A, B, E.

Fedt- og fritureslukker høre ind under brandklasse A, B, F.

Læs mere om valg af brandslukker i vores Blog “Brandslukker – hvilken en skal jeg vælge?

Brandslukker – hvilken en skal jeg vælge?

Brandslukker – til dit behov

Find ud af, hvilken brandslukker der passer til dit behov.
 

Hvorfor skal du have en brandslukker i lokalet?

Hver eneste dag opstår der brande både i private hjem og i virksomheder, og derfor er det vigtigt, at man har det rigtige udstyr til at slukke branden, og derved minimere skaderne.

Du må sætte dig godt ind i hvilke regler der er angående placering, vedligeholdelse mm. af brandslukkeren.

Hvis du søger en slukker til virksomheden, skal du først og fremmest kontakte de lokale brandmyndigheder, som kan fortælle dig hvilke regler der gælder inden for pågældende kommune.
 

Brandsyn af brandsikkerheden 

Du skal have foretaget et brandsyn, som er et tilsyn af brandsikkerheden af bygningen eller lokalet. Dette er lovpligtigt, og du får her rådgivning og information vedrørende formålet med de brandforebyggende regler.

Brandsynet skal mindske risiko for at der opstår eller breder sig brande, samt påfører mennesker, ejendomme eller miljø skader. Derudover skal der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der opstår en brand.
Der er forskellige regler alt efter hvilken type bygning du har, hvor mange mennesker der opholder sig i bygningen mm.

Du bør undersøge disse regler grundigt inden du foretager køb af brandslukkere.

 

Placering af din brandslukker

Som tidligere nævnt må du sikre dig at du overholder alle regler vedrørende din brandslukker, men det vil være en god idé at placere din slukker på et centralt sted på arbejdspladsen eller i din private bolig. Du bør dog altid have en slukker nær en udgang, så du hurtigt kan slippe væk hvis en brand kommer ud af kontrol.

Indholdet i din brandslukker

Er det ikke ligegyldigt, hvilket indhold der er i din slukker? Om det er vand, CO-2 eller pulver gør vel ikke den store forskel tænker du måske.

Men det er netop vigtigt, at du overvejer hvilket indhold i din slukker der bedst slukker den type brand der kan opstå der hvor du vil sætte den.

 • Vandslukker: God til slukning af brande i A-Klassen.
 • Pulverslukker: God til slukning af brande i A og B klassen. Henholdsvis i ABC. Vær opmærksom på, at pulver sviner meget og i nogle tilfælde vil det være fornuftigt at købe en slukker med et andet indhold. Det gælder, hvis du har maskiner, tøj eller andet der kan blive ødelagt.
 • CO-2 slukker: God til slukning af B-brande.
 • Skumslukker: Effektiv mod A og B brande.

OBS: vær opmærksom på, at vi her har taget betragtning af slukning af brande generelt. Skal du købe en brandslukker må du se under specifikationerne hvilke brande den pågældende slukker er effektiv for.

Hvilken slukker skal du bruge?brandslukker

Der er forskellige typer af brandslukkere. De 5 klasser indenfor slukkere kaldes A, B, C, D og K, og er baseret på de materialer der forårsager brand.

 • Klasse A: til slukning af gummi, papir, plast, træ og stof.
 • Klasse B: til slukning af brandfarlige væsker som benzin, fedt, oliebaseret maling og andre olier.
 • Klasse C: Til slukning af apparater, værktøj eller udstyr der er sat i stikkontakt.
 • Klasse D: Til slukning af brandfarlige metaller.
 • Klasse K: Professionelle køkkener – slukning af vegetabilske og animalske olier eller fedtstoffer.

Du kan også få en slukker mærket som ”ABC” eller ”BC” som kan bruges på de forskellige typer brande.

Læs mere om brandklasserne i vores BLOG “Brandklasser”

Slukning af brande

Hvis der er tale om en større brand, skal du selvfølgelig hurtigt forlade bygningen og tilkalde brandvæsenet.

Men hvis der er tale om en mindre brand kan du følge disse 10 trin:

 • Hvis der er tale om ild i friture eller olie: Kvæl ilden ved at lægge et grydelåg på. Brug ikke vand, da det vil forværre situationen.
 • Ild i stearin eller levende lys: Kvæl ilden med et låg eller en lyseslukker.
 • Hvis der er ild i kemiske produkter: Kvæl ilden med et brandtæppe eller håndklæde.
 • Hvis der er ild i træ, papir, møbler eller stof: Sprøjt/ sjask vand på fra en vandkande eller en anden beholder.
 • Ild i elektriske apparater: Først og fremmest skal du afbryde strømmen. Derefter hiver du stikket ud af kontakten og slukker branden med vand.
 • Hvis der er ild i et menneske gør du følgende:
 1. Læg personen ned, så flammer og røg ikke kommer i nærheden af hovedet.
 2. Sluk branden med vand.
 3. Sluk fra hovedet og nedefter.
 • Hvis der er ild i dig selv: Rul rundt på jorden eller gulvet hvis ikke du har mulighed for at slukke med vand.

Se hele vores udvalg af slukkere her.

BRANDMATERIEL OG SIKKERHED

JT-eXtra har en klar mission - Fantastisk kvalitet

“Alle vores produkter er nøje udvalgt, og vi kan derfor garantere en høj kvalitet”.

 Vores Mission:

Vi vil gerne skabe et større fokus på den sikkerhed vi allesammen er ansvarlige for, at sikre både os selv og vores omgivelser. “Vi lever kun én gang” som man siger. Derfor er det utroligt vigtigt at vi værner om vores eget liv og andres. Det er en del af vores mission at hjælpe dig med at sikre både dit hjem og din arbejdsplads for eventuelle farer.

Hvad du kan gøre:

På nogle arbejdspladser er der større risiko for brandulykker og skader end andre. Derfor er det vigtigt at man tager højde for hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal foretages dér hvor du arbejder. Som arbejdsgiver har du for eksempel ansvaret for, at du har de nødvendige brandslukkere på arbejdspladsen. Se hvilket udvalg af brandslukkere du kan finde hos JT-eXtra. 

Mangler du kontroleftersyn af din brandslukker, så kan Brand-Tech hjælp dig – læs mere her.

Derhjemme har du også behov for at føle dig sikker. En brand kan opstå uden varsel, som kan skyldes forskellige ting. Vi er flere der har prøvet, at blive optaget af noget andet, mens vi har gryderne stående på komfuret. I sådanne situationer kan der hurtigt opstå en brand. Først og fremmest er det vigtigt at vi bliver advaret, så vi hurtigt kan slukke branden, eller flygte hvis det bliver nødvendigt. 

Er der tale om en mindre brand kan den nemt og effektivt slukkes med et brandtæppe.  

OBS: Husk altid at tænke på din egen sikkerhed først. Hvis branden er blevet stor skal du skynde at redde dig selv frem for dine materielle ejendomme.